Categorieën
Insecten

Anthrax anthrax

Dat de muurrouwzwever verwant is aan de gewone wolzwever is op het eerste gezicht niet duidelijk. Niet alleen omdat hij aanzienlijk groter wordt met een lengte tot 13 millimeter.

De larven leven parasitair in de nestbuizen van wilde bijen. De vliegen zijn te zien van maart tot juni. Het hier afgebeelde exemplaar ontdekte ik half augustus.

Anthrax anthrax muurrouwzwever

De muurrouwzwever komt oorspronkelijk uit Klein-Azië, Noord-Afrika en Europa. Hij leeft waar wilde bijen te vinden zijn en koloniseert weilanden, dammen, parken, tuinen of bosranden.

De larven voeden zich met bijenlarven, de vliegen met nectar.

muurrouwzwever
Muurrouwzwever zit op een blad van de witte troswederik (Lysimachia clethroides).