Categorieën
Kevers, Wantsen & Kakkerlakken | Insecten

Cantharis fusca

Cantharis fusca

Cantharis fusca
  1. Volksnaam: donker soldaatje, zwartpootsoldaatje, gewone weekschildkever
  2. Synoniemen: N/A
  3. Familie: weekschildkevers (Cantharidae)
  4. Verspreiding: Europa

Cantharis fusca

Cantharis fusca

Cantharis fusca

Cantharis fusca

Cantharis fusca

Cantharis fusca